Access Bars, Bremen, Hamburg, Münster, Hannover und mehr

Access Consciousness™ nedir?

Access Consciousness™ yaşamının hemen her alanında, bedeninle ve kendinle dinamik değişimler yapmana olanak sağlayacak basit bir donanımlar, teknikler ve filosifiler takımıdır (setidir). Access, gerçekte olduğun bilinçli olmaktan hareket etmeye başlamanın tamamen farkında olmanı sağlayacak yapıyı adım adım nasıl oluşturacağını gösterir. 1990 yılında Gary Douglas tarafından kurulmuş son 11 yılda Dr. Dain Heer’in katkılarıyla geliştirilmiştir. Access Consciousness™ şu anda dünyanın pek çok ülkesine yayılmıştır.

Access Consciousness™ nasıl çalışır?

Çeşitli sınıflar, beden çalışmaları ve özel seanslar, sertifikalı uygulamacıların ( yardımcılar, uzmanlar, yönetmenler vb.) kullandıkları sözel uygulama teknikleri size neleri bildiğinizi bilmek için güçlendirirler. Sizi kanal olarak kullanarak, arzuladığınız yaşamı seçmenize ve oluşturmanıza olanak sağlayan hangi seçimlerin ve olasılıkların hazır ve var olduğu hakkında daha bilinçli olmanızı sağlar.

Nereden başlayabilirim?

Access Bars® başlangıçtır. Bu bedeninizi ve sizi herhangi bir şey hakkında sizi kısıtlamakta olan sahip olduğunuz tüm düşünceleri, fikirleri, davranışları, kararları ve inançları bırakmanızı başlatan bir beden terapisidir. Bilgisayar ana belleğindeki dosyaları silmek gibi sizi tamamen yeni bir yaratıma ve alıp kabul etmeye olanak sağlayacak alan hazır hale gelir.

Ana sınıflar hangileridir?

Birbirini izleyen  ana sınıflar kademeli olarak sizi bu gerçeklik ve kendiniz hakkında daha büyük daha geniş seviyede farkındalığa davet eder. Bu sınıflar şu şekilde sıralanır;

Access Bars®, Foundation, Level 1, Levels 2 & 3, Access Beden, 7 Günlük Etkinlik ve Varoluşun Enerjetik Sentezi ( ESB )

Ana sınıflarda kimler eğitim verir?

Access Bars® eğitimleri tüm dünyada özel olarak lisanslı Bars® Yardımcıları ( BF ) ve Sertifikalı Yardımcılar tarafından verilmektedir. Sizlerde Bars®`ı  öğrenip lisanslı Bars® Yardımcısı olabilirsiniz.

Pek çok yardımcı karşılıklı olarak ya da yeni arkadaşlar edineceğiniz gruplar oluşturarak hem kendilerinin hemde diğerlerinin Bars® uygulaması yaptırmasını temin ederler.

Foundation, Level 1 ve çeşitli beden sınıflarında eğitim lisanslı Sertifikalı Yardımcılar tarafından verilir. Eğer bulunduğunuz bölgede lisanslı eğitimci yoksa bu dersler Access’in kurucusu Gary Douglas tarafından yönetilmiş olan DVDleri izleyerek ya da Canlı Yayımlanan tele konferanslara katılarak da alınabilir.

Level 2 & 3 sadece Access’in kurucusu Gary Douglas veya Dr. Dain Heer tarafından dünyanın her bölgesindeki ülkelerde düzenli olarak programlanmaktadır.

Access Beden dersleri yetkili eğitimciler tarafından verilmektedir.

7 Günlük Etkinlik sadece özel olarak davet edilenlere ve sadece Access’in kurucusu Gary Douglas tarafından verilmektedir.

Varoluşun Enerjetik Sentezi 3 günlük ders olup sadece Dr. Dain Heer tarafından verilmektedir.

Programlanmış dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?

Bütün proglanmış eğitimler web sayfasının Etkinlik Takvimi bölümünde bulunabilir. Bars® Eğitimleri de Bars® web sayfasında yer almaktadır.

Özel nitelikleri olan herhangi başka eğitimler var mı?

Evet! Hem Gary Douglas, hem Dr. Dain Heer ve hem da dünyanın her yerindeki Access Yardımcılarının verdiği özel nitelikli eğitimler bulunmaktadır. Örneğin; par, ilişkiler, cinsellik, şarkı söyleme, yeryüzü, iş, hayvanlar, topluluğa konuşma, bağımlılık, beden-çalışma, yargılama, binicilik, ebeveyn olma, özürleri ve özürlüleri öğrenme, vb.

Access’in yazılı veya işitsel ürünleri var mı?

Evet! Access’in çok geniş bir ürün yelpazesi var. Bu ürünlerin içinde kitaplar, işitsel ürünler CD, MP3, rozetler, plakalar, etiketler, magnetler vb. Internet mağazasından alınabilecek pek çok ürünü vardır.